Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laminated
laminated
['læmineitid]
tính từ
thành phiến, thành lá, gồm những phiến, gồm những lá


/'læmineitid/

tính từ
thành phiến, thành lá, gồm những phiến, gồm những lá

Related search result for "laminated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.