Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lamented
lamented
[lə'mentid]
tính từ
được thương xót, được thương tiếc, được than khóc
the lamented Mr X
ông X người đã quá cố được chúng ta thương tiếc


/lə'mentid/

tính từ
được thương xót, được thương tiếc, được than khóc
the lamented Mr X ông X người đã quá cố được chúng ta thương tiếc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lamented"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.