Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lamentableness
lamentableness
['læməntəblnis]
danh từ
tính đáng thương, tính thảm thương, tính ai oán


/'læməntəblnis/

danh từ
tính đáng thương, tính thảm thương, tính ai oán
tính đáng tiếc, tính thảm hại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.