Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
labiate
labiate
['leibiit]
tính từ ((cũng) lipped)
có môi
hình môi
danh từ
(thực vật học) cây hoa môi


/'leibiit/

tính từ ((cũng) lipped)
có môi
hình môi

danh từ
(thực vật học) cây hoa môi

Related search result for "labiate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.