Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lủm


[lủm]
Swallow whole, bolt.
lủm mấy cái keo một lúc
To swallow whole many sweels at a time.Swallow whole, bolt
lủm mấy cái keo một lúc To swallow whole many sweels at a time


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.