Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lờnadj
too familiar; disrespectful
lởn vởn to be haunted

[lờn]
tính từ.
too familiar; disrespectful.
lởn vởn
to be haunted.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.