Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lạc thúnoun
pleasure; delight; comforts
Những lạc thú ở đời The comfort of life

[lạc thú]
danh từ.
pleasure; delight; comforts.
Những lạc thú ở đời
The comfort of life.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.