Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lòngnoun
heart; soul; mind
đau lòng heart-breaking bowels ; entrails

[lòng]
danh từ
heart; soul; mind
đau lòng
heart-breaking
bowels; entrailsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.