Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lá cảinoun
rag
tôi chả đọc tờ lá cải ấy đâu I don't read that rag

[lá cải]
penny-dreadful; rag
Tôi chả đọc tờ lá cải ấy đâu
I don't read that ragGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.