Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kurchatovium
danh từ
(hóa học) rutecfodiumkurchatovium
[,kə:t∫ə'touvjəm]
danh từ
(hóa học) rutecfodiumGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.