Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kohl
kohl
[koul]
danh từ
phấn côn (một thứ phấn đen đánh mi mắt của người A-rập)


/koul/

danh từ
phấn côn (một thứ phấn đen đánh mi mắt của người A-rập)

Related search result for "kohl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.