Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knotting
knotting
['nɔtiη]
danh từ
đường viền bằng chỉ kết; ren tua bằng chỉ bện


/'nɔtiɳ/

danh từ
đường viền bằng chỉ kết; ren tua bằng chỉ bện

Related search result for "knotting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.