Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knick-knack
knick-knack
['niknæk]
danh từ
đồ trang sức lặt vặt, đồ trang trí lặt vặt; đồ lặt vặt


/'niknæk/

danh từ
đồ trang sức lặt vặt, đồ trang trí lặt vặt; đồ lặt vặt

Related search result for "knick-knack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.