Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
king's evil
king's+evil
['kiηz'i:vl]
danh từ
(y học) tràng nhạc


/'kiɳz'i:vl/

danh từ
(y học) tràng nhạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.