Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kindergarner


/'kində,gɑ:tnə/ (kindergarener) /'kində,gɑ:tnə/

danh từ
em học sinh mẫu giáo; bé đi vườn trẻ
cô mẫu giáo

Related search result for "kindergarner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.