Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
killingly
killingly
['kiliηli]
phó từ
(thông tục) vô cùng; cực kỳ
a killingly funny film
phim làm mắc cười muốn chết; phim rất vui nhộn


/'kiliɳli/

phó từ
(thông tục) làm phục lăn, làm thích mê đi, làm choáng người; làm cười vỡ bụng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.