Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kill-time
kill-time
['kiltaim]
danh từ
trò tiêu khiển, việc làm cho tiêu thì giờ


/'kiltaim/

danh từ
trò tiêu khiển, việc làm cho tiêu thì giờ

Related search result for "kill-time"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.