Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kick the bucket
kick+the+bucket

[kick the bucket]
saying && slang
die, buy the farm, pass away
Charlie finally kicked the bucket. He had cancer, you know.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.