Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kick back
kick+back

[kick back]
saying && slang
relax, sit back and put your feet up
I'm going to kick back on the deck for a couple of hours.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.