Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khang trangadj
vast; spacious
nhà cửa khang trang a spacious house

[khang trang]
tính từ
vast; spacious
nhà cửa khang trang
a spacious houseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.