Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
khaki

khaki
['kɑ:ki]
tính từ
có màu kaki
danh từ
vải kaki


/'kɑ:ki/

tính từ
có màu kaki

danh từ
vải kaki

Related search result for "khaki"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.