Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khốn khổadj
utterly miserable; wretched

[khốn khổ]
tính từ
utterly miserable; wretchedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.