Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khỉnoun
monkey
chuồng khỉ monkey-house

[khỉ]
danh từ
monkey
chuồng khỉ
monkey-houseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.