Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khẹc


[khẹc]
monkey (tiếng mắc nhiếc).
đồ con khẹc!
What a monkey!monkey (tiếng mắc nhiếc)
đồ con khẹc! What a monkey!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.