Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khảo sátverb
to investigate

[khảo sát]
to study; to survey
Họ tiến hành khảo sát giá bán lẻ
They carried out a survey of retail pricesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.