Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khăm


[khăm]
Nasty.
Chơi khăm ai
To play a nasty trick on someone.Nasty
Chơi khăm ai To play a nasty trick on someone


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.