Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khêu gợiadj
sex-appeal; sexy

[khêu gợi]
sexy; voluptuous; suggestive
to rouse; to stir; to excite
Khêu gợi tính tò mò của người đi đường
To stir the curiosity of the passers-byGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.