Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khâu tay


[khâu tay]
Sew by hand-sew.
Găng khâu tay
Hand-sew gloves.Sew by hand-sew
Găng khâu tay Hand-sew gloves


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.