Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kháp


[kháp]
Join, fit, mortise.
Kháp mộng tủ
To fit the mortieses the pieces of a wardrobe.Join, fit, mortise
Kháp mộng tủ To fit the mortieses the pieces of a wardrobe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.