Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
key/ki:/

danh từ

hòn đảo nhỏ

bâi cát nông; đá ngần

danh từ

chìa khoá

khoá (lên dây đàn, dây cót đồng hồ, vặn đinh ốc...)

(âm nhạc) khoá; điệu, âm điệu

    the key of C major khoá đô trưởng

    major key điệu trưởng

    minor key điệu thứ

(điện học) cái khoá

    charge and discharge key cái khoá phóng nạp

phím (đàn pianô); nút bấm (sáo); bấm chữ (máy chữ)

(kỹ thuật) mộng gỗ; chốt sắt; cái nêm

cái manip ((thường) telegraph key)

chìa khoá (của một vấn đề...), bí quyết; giải pháp

    the key to a mystery chìa khoá để khám phá ra một điều bí ẩn

    the key to a difficulty giải pháp cho một khó khăn

lời giải đáp (bài tập...), sách giải đáp toán; lời chú dẫn (ở bản đồ)

bản dịch theo từng chữ một

ý kiến chủ đạo, ý kiến bao trùm

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguyên tắc cơ bản; khẩu hiệu chính trong một cuộc vận động

vị trí cửa ngõ, vị trí then chốt

    Gibraltar has been called the key to the Mediterranean người ta gọi Gi-bran-ta là cửa ngõ của Địa trung hải

giọng; cách suy nghĩ, cách diễn đạt

    to speak in a high key nói giọng cao

    to speak in a low key nói giọng trầm

    all in the same key đều đều, đơn điệu

(số nhiều) quyền lực của giáo hoàng

    power of the keys quyền lực của giáo hoàng

(định ngữ) then chốt, chủ yếu

    key branch of industry ngành công nghiệp then chốt

    key position vị trí then chốt

!golden (silver) key

tiền đấm mồm, tiền hối lộ

!to have (get) the key of the street

phải ngủ đêm ngoài đường, không cửa không nhà

ngoại động từ

khoá lại

(kỹ thuật) ((thường) in, on) chèn, chêm, nêm, đóng chốt

((thường) up) lên dây (đàn pianô...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho hợp với, làm cho thích ứng với

!to key up

(nghĩa bóng) khích động, kích thích, cổ vũ, động viên

    to key up somebody to do something động viên ai làm gì

nâng cao, tăng cường

    to key up one's endeavour tăng cường nỗ lực

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm căng thẳng tinh thần, làm căng thẳng đầu óc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "key"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.