Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
juxtapose
juxtapose
['dʒʌkstəpouz]
ngoại động từ
để (hai hoặc nhiều vật) cạnh nhau, để kề nhau(logic học) ghép, nhân ghép

/'dʤʌkstəpouz/

ngoại động từ
để (hai hoặc nhiều vật) cạnh nhau, để kề nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.