Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jollify
jollify
['dʒɔlifai]
nội động từ
vui chơi, đánh chén, chè chén say sưa
ngoại động từ
làm cho vui vẻ, làm cho vui lên
làm say ngà ngà


/'dʤɔlifai/

nội động từ
vui chơi, đánh chén, chè chén say sưa

ngoại động từ
làm cho vui vẻ, làm cho vui lên
làm say ngà ngà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jollify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.