Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joint staff
joint+staff
['dʒɔint'stɑ:f]
danh từ
(quân sự) bộ tham mưu hỗn hợp; bộ tham mưu liên quân


/'dʤɔint'stɑ:f/

danh từ
(quân sự) bộ tổng tham mưu

Related search result for "joint staff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.