Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joint

joint
[dʒɔint]
danh từ
chỗ nối, mối nối, đầu nối
(giải phẫu) khớp (xương)
out of joint
trật khớp, sai khớp; (nghĩa bóng) trục trặc, không ăn khớp, lộn bậy lung tung
(thực vật học) mấu, đốt
(địa lý,địa chất) khe nứt, thớ nứt (ở khối đá...)
súc thịt (pha ra)
(kỹ thuật) mối hàn, mối nối, mối ghép; khớp nối, bản lề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ lưu manh, ổ gái điếm lén lút, tiệm lén hút; hắc điếm
to put someone's nose out of joint
(xem) nose
tính từ
chung (giữa hai hay nhiều người)
joint efforts
cố gắng chung (của hai hay nhiều người)
a joint communiqué
thông cáo chung
during their joint lives
(pháp lý) trong khi cả hai người đều còn sống
ngoại động từ
nối lại bằng đoạn nối, ghép lại bằng đoạn nối
cắt tại những đoạn nối; chia ra từng đoạn
trát vữa vào khe nối của (tường...)
bào cạnh (tấm ván) để ghépchỗ nối; bản lề // hợp lại, nối lại
pin j. chỗ nối bản lề, ghép có ghim
universal j. bản lề tổng hợp, khớp Cácđăng

/dʤɔint/

danh từ
chỗ nối, mối nối, đầu nối
(giải phẫu) khớp (xương)
out of joint trật khớp, sai khớp; (nghĩa bóng) trục trặc, không ăn khớp, lộn bậy lung tung
(thực vật học) mấu, đốt
(địa lý,ddịa chất) khe nứt, thớ nứt (ở khối đá...)
súc thịt (pha ra)
(kỹ thuật) mối hàn, mối nối, mối ghép; khớp nối, bản lề
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ lưu manh, ổ gái điếm lén lút, tiệm lén hút; hắc điếm !to put someone's nese out of joint
(xem) nose

tính từ
chung (giữa hai hay nhiều người)
joint efforts cố gắng chung (của hai hay nhiều người)
a joint communiqué thông cáo chung
during their joint lives (pháp lý) trong khi cả hai người (tất cả) đều còn sống

ngoại động từ
nối lại bằng đoạn nối, ghép lại bằng đoạn nối
cắt tại những đoạn nối; chia ra từng đoạn
trát vữa vào khe nối của (tường...)
bào cạnh (tấm ván) để ghép

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "joint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.