Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oinoun
creel
adj
hot and oppressive; sultry

[oi]
cũng như oi ả
creel.
hot and oppressive; sultry.
suffocating, choking, stifling, hot and stickyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.