Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jocundity
jocundity
[dʒou'kʌnditi]
danh từ
tâm trạng vui vẻ, tâm trạng vui tươi
sự vui tính


/dʤou'kʌnditi/

danh từ
tâm trạng vui vẻ, tâm trạng vui tươi
sự vui tính

Related search result for "jocundity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.