Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jewish

jewish
['dʒu:i∫]
tính từ
(thuộc) người Do thái


/'dʤu:iʃ/

tính từ
(thuộc) người Do thái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jewish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.