Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jewess
jewess
['dʒu:is]
danh từ
người đàn bà Do thái


/'dʤu:is/

danh từ
người đàn bà Do thái

Related search result for "jewess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.