Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jacob's staff
jacob's+staff
['dʒeikəbz'stɑ:f]
danh từ
(kinh thánh) cái gậy của Gia-cốp


/'dʤeikəbz'stɑ:f/

danh từ
(kinh thánh) cái gậy của Gia-cốp
máy đẳng cao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.