Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jackass
jackass
['dʒækæs]
danh từ
con lừa đực
(thường) người ngu đần, chàng ngốc


/'dʤækæs/

danh từ
con lừa đực
(thường) người ngu đần, chàng ngốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jackass"
  • Words pronounced/spelled similarly to "jackass"
    jack jackass

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.