Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jabot
jabot
['ʒæbou]
danh từ
ren, đăng ten (viền áo cánh đàn bà, ngực áo sơ mi đàn ông)


/'ʤæbou/

danh từ
ren, đăng ten (viền áo cánh đàn bà, ngực áo sơ mi đàn ông)

Related search result for "jabot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.