Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isogonal
isogonal
[ai'sɔgənəl]
tính từ
(toán học) đẳng giác
isogonal line
đường đẳng giácđẳng giác

/'aisougənəl/

tính từ
(toán học) đẳng giác
isogonal line đường đẳng giác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.