Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrefutable
irrefutable
[,iri'fjutəbl]
tính từ
không thể bác được (lý lẽ...)


/i'refjutəbl/

tính từ
không thể bác được (lý lẽ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irrefutable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.