Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iron lung
iron+lung
['aiənlʌη]
danh từ
phổi nhân tạo


/'aiənlʌɳ/

danh từ
phổi nhân tạo

Related search result for "iron lung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.