Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intrant
intrant
['intrənt]
danh từ
người gia nhập, người vào (đại học...)


/'intrənt/

danh từ
người gia nhập, người vào (đại học...)

Related search result for "intrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.