Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interscholastic
interscholastic
[,intəskə'læstik]
tính từ
liên trường
an interscholastic football match
một cuộc đấu bóng đá giữa nhiều trường trung học


/,intəskə'læstik/

tính từ
liên trường
an interscholastic football match một cuộc đấu bóng đá giữa nhiều trường trung học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.