Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interlocking directorate
interlocking+directorate
[,intə'lɔkiηdi'rektərit]
danh từ
ban quản trị phối hợp (có một hay nhiều thành viên cùng ở trong ban quản trị một công ty khác)


/,intə'lɔkiɳdi'rektərit/

danh từ
ban quản trị phối hợp (có một hay nhiều thành viên cùng ở trong ban quản trị một công ty khác)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.