Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interlap
interlap
[,intə'læp]
ngoại động từ
gối lên nhau, đè lên nhau


/,intə'læp/

ngoại động từ
gối lên nhau, đè lên nhau

Related search result for "interlap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.