Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interdependent
interdependent
[,intədi'pendənt]
tính từ
phụ thuộc lẫn nhau, tương thuộcliên quan với nhau, phụ thuộc nhau

/,intədi'pendənt/

tính từ
phụ thuộc lẫn nhau

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.