Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inter-allied
inter-allied
[,intərə'laid]
tính từ
giữa các đồng minh (trong đại chiến I)


/,intərə'laid/

tính từ
giữa các đồng minh (trong đại chiến I)

Related search result for "inter-allied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.